Top

Citymarketing: gemeente Spijkenisse

april 25, 2008 door  

Ook de gemeente Spijkenisse is inmiddels gestart met citymarketing. Zij hebben de eerste fase afgesloten met de hulp van Berenschot. 14 Mei wordt het beleidsplan “Citymarketing” besproken in de raadscommissie van de gemeente. Samengevat staat er in het beleidsplan het volgende:

 1. “De inzet van citymarketing is voor het grootste deel gericht op de doelgroepen binnen de grenzen van Spijkenisse. Zij zijn de ambassadeurs van de stad.”
 2. De vastgelegde kernwaarden zijn:
  ·  ontmoeting (sociaal, cultureel, sportief, zorg)
  ·  verbinding (openbaar vervoer, stad en platteland, land en water)
  ·  water (landschappelijk, recreatief, natuur, ecologisch)
  ·  groen (landelijk, recreatief, natuur, gezond, ruimte, spelen)
  ·  kwaliteit (centrum, voorzieningen, luxe, schoon, heel, veilig)
  ·  jong (jeugdig, modern, toekomst, kleurrijk)
  ·  dynamisch (actief, afwisselend, veelzijdig).
 3. De uitvoering van citymarketing ligt primair bij de afdeling Communicatie van gemeente Spijkenisse. Een senior communicatieadviseur is verantwoordelijk voor de uitvoering tot 2013. Daarnaast is er een adviescommissie bestaande uit de burgemeester en nog vast te stellen leden.
 4. van 2006-2010 is een budget van €200.000 gereserveerd voor vooral proceskosten en de inzet van de citymarketingadviseur (o,4 fte). Er is nog €84.000 beschikbaar. In het plan staat dat het budget onvoldoende is, en dat er meer budget opgevoerd moet worden om het plan tot uitvoering te brengen. Het plan geeft een aan hoe dit kan gebeuren.

Wat ik in bovenstaande en in het beleidsplan mis (misschien is dat wel onderkend, maar staat het niet het beleidsplan) is de inrichting van een stichting/gemeentelijke organisatie die de citymarketing gaat uitvoeren. Daarnaast vindt ik het bedrag voor de uitvoering en het aantal fte wel mager.

Bron: website gemeente Spijkenisse, systeem Raad en College op internet.

Reacties

Bottom