Top

Citymarketing Vlaardingen: intensivering stadspromotie; 800.000 euro

oktober 25, 2009 door  

begroting gemeente vlaardingen

De gemeente Vlaardingen gaat voor het vergroten van de naamsbekendheid de stadspromotie intensiveren. Dit is te lezen in de programmabegroting 2010-2013. De gemeente Vlaardingen heeft van 2010 t/m 2013 jaarlijks 200.000 euro extra gereserveerd.

Hieronder een citaat uit het programma:

“De bekendheid over wat Vlaardingen te bieden heeft op het terrein van wonen, werken, studeren en recreëren is toegenomen.
Om dit doel te bereiken worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

  • In 2009 hebben wij aanzienlijk zwaarder ingezet op de promotie van verrassend Vlaardingen. De VVV heeft in dit kader vele extra activiteiten kunnen ondernemen met het extra budget dat hiervoor beschikbaar is gesteld. Een blijvend resultaat kan alleen worden verwacht bij continuering van deze inspanning. Ook in 2010 zullen de promotionele activiteiten dus worden voortgezet, waarbij wij uiteraard wel regelmatig beoordelen in hoeverre deze daadwerkelijk bijdragen aan een grotere bekendheid van de stad.
  • Een meer omvattende benadering wordt in het algemeen City Marketing genoemd. Daarbij wordt het beleid van de stad in hoge mate bepaald door de ‘verkoopbaarheid’ ervan. De discussie over City
    Marketing wordt afgerond nog in 2009, de concretisering/ invoering van nieuwe initiatieven gebeurt in 2010.
  • Evenementen kunnen het imago van de stad ook ondersteunen. Hoewel de gemeentelijke invloed op evenementen soms gering is pogen wij telkens te bewerkstelligen dat zij onze promotionele activiteiten ondersteunen.”

De gehele begroting is hier te vinden. Het college van B&W legt op 4 en 5 november de begroting 2010 ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

Bron: gemeente Vlaardingen, 21 oktober 2009

Reacties

Bottom