Top

Citymarketing Amstelveen

juni 26, 2008 door  

Ik heb inmiddels een aantal artikelen gewijd aan verschillende steden, vandaag volgt Amstelveen. Amstelveen is in 2006 gestart met citymarketing (2006-2010). De campagne die de stad voert heeft volgens de gemeente als voornaamste doel:

“Behouden en ontwikkelen van een gezond, goed ontwikkeld en gevarieerd bedrijfsleven.”

In de campagne wil Amstelveen onderstrepen dat het in Amstelveen goed wonen en werken is.

Kernwaarden
Als kernwaarden hebben zij het groene, leefbare en veilige karakter, de internationale bedrijvigheid en de sterke zakelijk creatieve industrie gekozen.

Financeel
Volgens de website is er eenmalig  140.000 en structureel 50.000 euro beschikbaar ten behoeve van citymarketing. Verder nog separaat middelen voor het Stadshart (€ 100.000,– structureel en € 150.000,– incidenteel), het accountmanagement/bedrijvenloket (€ 50.000,– structureel en € 70.000,– incidenteel).

Voor gemeenten die nog willen starten met citymarketing staan de op de site een aantal interessante documenten. De gemeente heeft de volgende route gevolgd:

  1. Een voorstudie “Beelden van Amstelveen “door Berenschot naar de beleving van zwakke en sterke punten van Amstelveen door het bedrijfsleven en het vaststellen van veertien dimensies met daaraan gekoppeld een SWOT;
  2. In de politieke agenda is een visie gekozen die uitgaat van de sterke punten en verder wil bouwen bestaande kwaliteiten;
  3. Implementatie.

Bron: website gemeente Amstelveen, 26 juni 2008

Reacties

Bottom