Top

City marketing: Nulmeting imago en kosten

juli 21, 2008 door  

 

Een nulmeting om het imago vast te stellen bij de verschillende doelgroepen is voor de start van een citymarketing traject erg van belang. Hoe meet je anders of de campagne die je doorloopt gedurende een groot aantal jaren effect heeft. Professor Pellenbarg van de Rijksuniversiteit Groningen geeft ook dat dat dit zeer belangrijk is, zie ook mijn eerdere artikel over effecten.

Over het algemeen worden deze trajecten uitbesteed aan derden. Wat kost een dergelijk onderzoek? Als voorbeeld licht ik de gemeente Katwijk er even uit. Zij hebben in 2007 een offertetraject doorlopen van drie onderzoeksbureaus voor het doen van een imago-onderzoek:

  1. Berenschot
  2. Research en beleid
  3. Motivaction

De offertes zijn beoordeeld op onderzoeksopzet, prijs, ervaring en deskundigheid van het bureau. Uiteindelijk hebben ze gekozen voor de laatste, Motivaction.

Op de site van gemeente Katwijk is te lezen waarom is gekozen voor dit bureau. Even terugkomend op de prijs, het bureau hanteert een fixed price van 18.000 euro voor het gehele onderzoek.

 De prijs geeft slechts een richting. Je kunt dit bedrag niet hanteren voor een imago-onderzoek van een andere stad/gemeente.

Bron: gemeente Katwijk, 5 december 2007

Reacties

Bottom