Top

Gemeente Breda: citymarketing in 2009

oktober 2, 2008 door  

De gemeente Breda reserveert voor 2009 eenmalig 100.000 euro voor citymarketing naast de middelen uit het reguliere budget. Met dit bedrag wordt de uitwerking van het Plan van Aanpak Programma ESC (Externe betrekkingen, subsidies en citymarketing) gefinancierd. Voor citymarketing zijn de volgende doelen in het programma benoemd:

 1. Versterking imago van Breda als aantrekkelijkewoonstad met focus op jongeren, jonge gezinnen, vitale senioren
 2. Versterking imago van Breda als uitstekende vestigingslocatie met focus op sectoren logistieke dienstverlening, hospitality en kennisintensieve industrie
 3. Versterken imago van Breda als attractieve stad om te bezoeken óf zaken te doen met focus op Citytrippers, funshoppers, zakelijke bezoekers

Concreet betekent dit in 2009:

 1. Opzet en implementatie stedelijk partnermodel Citymarketing Breda (convenant)
 2. Vertalen van merkconcept “Breda” naar doelgroepgerichte
  campagnestrategie en planning
 3. Deelname aan internationale (vastgoed) beurzen MIPIM, Provada, Handelsmissies
 4. Citymarketing events: aankomst 1e HSL shuttle (2009), viering 400 jaar Manhattan, Adriaen van der Donck (2009), overige events
 5. Media exposure stad Breda op nationale en internationale schaal

De precieze beschrijving en visie kun je terug vinden in de documenten:

 • Ontwikkelingsvisie Breda 2020
 • Expeditie Breda (strategisch kader programma ESC)
 • Plan van aanpak Expeditie Breda 2008-2010

Bron: gemeente Breda, 2 oktober 2008

Reacties

Bottom