Top

Gemeente Vught zet in op citymarketing

oktober 15, 2008 door  

De gemeente Vught investeert in 2009 75.000 euro in citymarketing. In de programmabegroting van de gemeente Vught is het volgende te lezen:

“De gemeente Vught wil zich op de kaart zetten door middel van citymarketing. In een notendop betekent dit het promoten van Vught door middel van een pakkend motto, om zo de kracht en kennis binnen de gemeenschap van burgers en instellingen/bedrijven te ontsluiten om de gemeente samen te ontwikkelen. Citymarketing richt zich in onze gemeente met name op de relatie tussen burger en het gemeentebestuur.”

In 2008 wordt een concreet voorstel geschreven voor citymarketing; dit heeft als doel het imago van Vught te verbeteren. In 2009 vindt dan de uitvoering plaats.

Ik ben heel benieuwd wat het voorstel gaat inhouden en wat ze voor de 75.000 euro willen doen. Ik zal zodra het voorstel in de raad wordt besproken het plaatsen op deze site.

Bron: website gemeente Vught, 15 oktober 2008

Reacties

Bottom