Top

Proefschrift: De constructie van regionale identiteit: Zeeland

april 7, 2011 door  

proefschrift

Onze samenleving wordt meer en meer gekenmerkt door steden en plaatsen zonder eigen sfeer en identiteit. De locale eigenheid is ver te zoeken. Omdat de nadruk meer en meer komt te liggen op efficiëntie en effectiviteit, is dit een van de sluipende negatieve ontwikkelingen van de voortschrijdende globalisering. Kortom, steden en plaatsen hebben tegenwoordig te weinig eigen-aardigheden en onderscheiden zich te weinig. In zijn proefschrift “De constructie van regionale identiteit: Zeeland. Strategieën van place branding en place making” stelt Gerard van Keken dat de regionale cultuur, identiteit en cultuurverschillen weer prominenter naar voren moeten worden gebracht omdat anders de wereld grijs en saai wordt. Hij vindt dat het tijd is de balans tussen globalisering en regionalisering te herstellen en heeft hiervoor een methode ontwikkeld waarbij foto’s een belangrijke rol spelen. Deze worden gebruikt om de eigen-aardigheden van een plek en het ‘eigen plaats gevoel’ te ontdekken.

In zijn analyse van de teloorgang van regionale verscheidenheid heeft Van Keken zijn eigen provincie Zeeland als case study gebruikt. Uit Van Keken’s onderzoek blijkt dat mensen zich in sterke mate identificeren met Zeeland en er een grote betrokkenheid mee hebben. Er is sprake van een eigen cultuur, die laat zien dat Zeeland meer is dan zon, zee en strand. Tevens blijft de Zeeuwse kust een van de belangrijkste ‘eigen-aardigheden’. Ook streekproducten zijn een belangrijke drager van de (Zeeuwse) identiteit. Van Keken heeft onlangs  zijn proefschrift aan Rotterdam School of Management, Erasmus University verdedigd. Promotor was Prof.dr. Frank Go, Professor of Tourism aan RSM.

Van Keken: “Globalisering heeft de mensen onzeker en angstig gemaakt. Globalisering leidt ook tot non-plaatsen, plaatsen zonder eigenheid en/of identiteit, waar cultuur onder druk staat. Plaatsen zonder een ‘eigenplaatsgevoel’. Dit heeft als tegeneffect gehad dat mensen weer op zoek zijn gegaan naar hun wortels, geschiedenis en houvast. Kortom een zoektocht naar wie zij zijn en wat hun identiteit is. Vragen die daarbij centraal staan zijn, waarin onderscheiden wij ons van anderen? Waarmee identificeren inwoners zich? Daar heb ik geprobeerd een analyse van te maken.”

Het proefschrift ‘De constructie van regionale identiteit: Zeeland’; strategieën van place branding en place making’ http://www.facebook.com/note.php?note_id=501183578467 is te bestellen bij uitgeverij Quist of te bestellen bij Gerard van Keken zelf (gekeken@zeelandnet.nl)

Samenvatting proefschrift:
Biedt regionale identiteit een kader dat kan fungeren als contramal van globalisering? De globalisering leidt tot een groeiende machtsconcentratie, bedreigt de cultuur -historische identiteit van plaatsen en het menselijke oriëntatie – en identificatievermogen. Een non-wereld en non-places zijn het gevolg. Als reactie gaan mensen op zoek naar hun wortels en rijst de vraag: Waar is de lokale identiteit gebleven? Bij regionale ontwikkelingen staan de begrippen locale verscheidenheid en onderscheidend vermogen centraal. Het belang van de ruimtelijke kwaliteit stijgt en daarmee de noodzaak voor kennis over de regionale identiteit. Bij het huidige onderzoek is een place branding en place making meetinstrument ontwikkeld, waarmee de essentie van de plaatselijke identiteit kan worden bepaald. De regio is het niveau van analyse, gericht op het bepalen van plaatselijke eigenaardigheden. Voor het (toeristische) bedrijfsleven komt het erop aan om bij afnemende marktondersteuning door de overheid place branding en place making strategieën te ontwikkelen, waarmee wordt ingespeeld op behoeften en nieuwe en bestaande kennis. De belangrijkste uitdaging daarbij is dat toeristische regio’s zich uitdrukkelijk positioneren als onlosmakelijk onderdeel van de samenleving. De Zeeland casus illustreert betrokkenheid van het toeristische bedrijfsleven en inwoners door te investeren in streekproducten, evenementen en de toekomst.

Over Gerard van  Keken:
Gerard van Keken heeft al meer dan 20 jaar ervaring als onderzoeker, adviseur, projectmanager, evenementenorganisator, freelance docent- en cursusleider, en zelfstandig ondernemer.
Na vijf jaar gewerkt te hebben als onderzoeker/adviseur bij Advies- en onderzoeksgroep Beke te Arnhem en tien jaar als projectmanager bij het Bureau voor Toerisme Zeeland, is hij inmiddels al vijf jaar werkzaam als zelfstandig ondernemer met de veelzeggende naam ‘Merkwaardige Identiteit’. Ook is hij werkzaam als initiator en projectmanager van de Smaek van Zeêland die culinaire en culturele evenementen organiseert rond het Zeeuwse streekproduct in de breedste zin van het woord. Gerard is ook mede-initiatiefnemer van www.placebrandz, dat inmiddels al weer enkele jaren aan de weg timmert. Daarnaast werkt hij geregeld als parttime docent toerisme en onderzoek op o.a. de Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer, de Hogeschool Zeeland, de Hotelschool in Den Haag, alsook in Nanjing te China. Dus zowel ‘local’ als ‘global’. In zijn werkzaamheden bij ‘Merkwaardige Identiteit’ wordt er onderzoek verricht en projectmatig werk gedaan voor tal van overheden en ondernemers op het gebied van marketing en promotie, merkvorming en branding, strategie, creatieve industrie en gastvrijheid. Naast zijn werkzaamheden heeft hij de afgelopen jaren gewerkt aan zijn proefschrift. www.merkwaardigeidentiteit.nl (wordt aan gewerkt)

Rotterdam School of Management, Erasmus University bevindt zich in de top 10 van Europese business schools en staat in de internationale havenstad Rotterdam die dank zij haar openheid, flexibiliteit en erkenning van diversiteit grote aantrekkingskracht heeft op het internationale bedrijfsleven. De nadruk ligt op baanbrekend wetenschappelijk management onderzoek; de primaire focus ligt op de ontwikkeling van zakelijk leiders die dank zij hun innovatieve ideeën een duurzame toekomst borgen. RSM biedt een brede waaier aan Bachelor-Master, doctoraal, MBA en Executive Education programma’s. www.rsm.nl

Bron: Gerard van Keken, maart 2011

Reacties

One Response to “Proefschrift: De constructie van regionale identiteit: Zeeland”

  1. Edward L. Figee on mei 16th, 2012 15:37

    Geachte heer Van Keken, sinds september 2011 ben ik als promovendus verbonden aan de Universiteit Twente. De werktitel van het proefschrift-in-wording luidt ‘decentrale public affairs in Europees perspectief’. Onlosmakelijk daarmee verbonden is ondermeer ook het begrip ‘regionale identiteit’. Hierover zou ik graag een algemeen oriënterend gesprek met u willen voeren. Zoudt u mij kunnen terugmailen met uw telefoonnummer zodat we wat kunnen afspreken? Met dank en vriendelijke groet, Edward L. Figee

Bottom