Top

Presentatie Atlas voor gemeenten 2011 (#citymarketing): Cultuur fundament onder aantrekkelijke stad

mei 22, 2011 door  

Atlas voor gemeenten 2011

Steden met veel cultureel aanbod hebben de grootste aantrekkingskracht. Dat blijkt uit de nieuwe Atlas voor gemeenten, die donderdag 19 mei is verschenen. Amsterdam is de meest aantrekkelijke woonstad van Nederland. Haarlemmermeer is sociaal-economisch het meest gezond. Arnhem is de grootste stijger. Het aanbod podiumkunsten, musea voor beeldende kunst en historische monumenten is meetbaar van invloed op de aantrekkingskracht van steden, zo blijkt uit de Atlas. Mensen hechten waarde aan dergelijke voorzieningen in de buurt van hun woonomgeving, waardoor de woningprijzen in de buurt van culturele voorzieningen hoger zijn.

Voorbeeld: een inwoner van Utrecht heeft puur door het grote culturele aanbod minstens € 13.000 extra over voor een huis in die stad. De Nederlandse musea verhogen de waarde van het vastgoed in dit land met zo’n € 3 miljard, de historische monumenten met € 19 miljard, en de podiumkunsten verhogen de waarde van de woningvoorraad met tussen de € 14 en € 38 miljard.

De maatschappelijke waarde van podiumkunsten slaat grotendeels lokaal (en regionaal) neer. Onderzoeker Gerard Marlet: ‘Het zou, met uitzondering van enkele gezelschappen van nationaal belang, dan ook rechtvaardig zijn als de meeste podiumkunsten door lokale en regionale overheden worden betaald. Een gemeente kan er dan zelf voor kiezen meer te investeren in cultuur en erfgoed, of bijvoorbeeld in sport of een park. Dat slimme cultuurinvesteringen voor een stad lonend zijn is aangetoond: decentralisatie zou dus niet moeten leiden tot kaalslag maar juist tot specialisatie en profilering.’

De grootste maatschappelijke waarden van musea zijn juist minder locatiegebonden. Dat komt omdat mensen voor musea bereid zijn veel verder te reizen dan voor de podiumkunsten, die mensen liever naast de deur willen hebben. Hoewel de totale maatschappelijke waarde lager is, is er dus wel meer legitimatie voor Rijksfinanciering van musea dan voor de podiumkunsten.

Cultuur bindt niet alleen hoogopgeleiden aan steden, maar schept juist ook werkgelegenheid voor de lager opgeleiden. Marlet: ‘De baten van cultuur komen voor een deel juist ook terecht bij mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. In steden met een groot cultureel aanbod is er over het algemeen namelijk ook meer werk. Veel van die banen bevinden zich in de verzorgende sectoren, zoals horeca en detailhandel. Daar profiteren juist ook mensen met een lagere opleiding van. De cultuursector is er alleen niet in geslaagd om dat aan de belastingbetaler uit te leggen.’

In de dertiende editie van de Atlas voor gemeenten staat Amsterdam bovenaan de woonaantrekkelijkheidsindex – een totaalindicator voor de aantrekkingskracht van steden op verhuizende huishoudens – gevolgd door Utrecht, Amstelveen, Den Bosch, Den Haag en Haarlem. Emmen staat onderaan. Spijkenisse, dat vorig jaar onderaan stond, is een plaatsje gestegen. En ook Heerlen – jarenlang de hekkensluiter – zet de opgaande lijn door. Den Bosch, Nijmegen, Arnhem, Den Haag en Groningen hebben hun aantrekkingskracht de laatste jaren het meeste weten te verbeteren. Ook de situatie in de new towns – vooral in Almere – is afgelopen jaar enigszins verbeterd. Opmerkelijk is dat Hilversum fors aan aantrekkingskracht verliest: In 2000 stond Hilversum nog in de top-5, nu 26ste van de 50 grootste gemeenten van Nederland.

Op de sociaal-economische index staat Haarlemmermeer bovenaan, gevolgd door Amstelveen, Utrecht, Amersfoort, Alphen aan den Rijn en Breda. Heerlen heeft van de steden in Nederland de meeste sociaal-economische problemen, en ook Enschede en Emmen hebben het lastig. Opvallend is de forse verslechtering van de sociaal-economische positie van Delft. In Alkmaar is de sociaal-economische situatie de laatste jaren het meest verbeterd, gevolgd door Utrecht, Haarlemmermeer, Arnhem en Leeuwarden.

Per saldo is Arnhem de grootste stijger in de nieuwe Atlas voor gemeenten, Die stad heeft fors aan aantrekkingskracht gewonnen, zonder dat dat heeft geleid tot extra sociale ongelijkheid. Arnhem is er dus het beste in geslaagd om zoveel mogelijk mensen van de toegenomen aantrekkingskracht van de stad te laten meeprofiteren.

Bron: Atlas voor gemeenten, 19 mei 2011

Reacties

Bottom