Top

Citymarketing Haarlemmermeer: ‘Effect van uitgaven aan citymarketing onzeker’

september 12, 2012 door  

haarlemermeer

Gemeente Haarlemmermeer heeft na vijf jaar citymarketing onderzoek gedaan naar het effect hiervan. Dichtbij.nl meldt hierover het volgende:

‘Het is onduidelijk wat citymarketing oplevert voor de gemeente. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek van de Rekenkamercommissie (RKC). Omdat het vijf jaar geleden is dat de gemeente met citymarketing is gestart, vond de RKC het een goed moment om de resultaten te onderzoeken.

Een van de conclusies is dat het college meer verantwoording moet afleggen over de uitgaven voor citymarketing. ‘In deze tijd van bezuinigingen en krimpende budgetten is dit een substantieel bedrag’, schrijft de commissie in haar rapport. De gemeente besteedt jaarlijks circa 1,4 miljoen euro aan citymarketing. Ongeveer twee derde daarvan gaat op aan evenementen.’ Lees dit artikel op dichtbij.nl

Reacties

Bottom