Top

Global Sustainability Solution Center geopend in Nederland

januari 24, 2013 door  

haarlemermeerfoto2

Het Global Institute of Sustainability (GIOS) verbonden aan de Universiteit van Arizona (ASU), en de gemeente Haarlemmermeer in Nederland hebben een innovatief samenwerkingsverband opgezet om uitdagingen op het gebied van duurzaamheid op te lossen.

Dit samenwerkingsverband en de oprichting van een ASU Global Sustainability Solutions Center (GSSC) in Haarlemmermeer zullen dienen als internationaal platform voor samenwerking met organisaties die willen wonen en ondernemen in Haarlemmermeer en de regio. Dit centrum zal de gevarieerde en krachtige middelen van universiteiten, ondernemingen, maatschappelijke organisaties, gemeenschappen en overheidsorganisaties samenbrengen om hardnekkige problemen op het gebied van duurzaamheid aan te pakken en, uiteindelijk, op te lossen. De ambities die het GSSC heeft passen precies in het Haarlemmermeerse duurzaamheidsbeleid dat een sillicon valley van de duurzaamheid in Haarlemmermeer wil creëren. Samen met de oprichting van het Duurzaam Bedrijf, de nog in te richten innovatieraad en Enginn, de kickstart voor startende ondernemers is die ambitie met de komst van het CSSC weer een stap dichter bij gekomen

Samenwerking
“Haarlemmermeer en ASU hebben beide een diepgaande betrokkenheid bij duurzaamheid, innovatie en het vinden van manieren om het leven in gemeenschappen te verbeteren. Beiden creëren en implementeren systemen die natuurlijke en menselijke hulpbronnen respecteren, en tezelfdertijd de economie ontwikkelen. Het centrum is een uitstekend middel om Haarlemmermeer en ASU te laten samenwerken om hun gezamenlijke doel van een duurzame toekomst te bereiken, en om de studenten te onderwijzen die het zullen leiden,” zei Rob Melnick, decaan en hoogleraar aan het Global Institute of Sustainability.

Global Sustainability Solutions Centers
Het centrum in Haarlemmermeer is de eerste van drie Global Sustainability Solutions Centers ter wereld. De andere twee locaties zijn Hong Kong en een nog nader te bepalen plaats in Latijns Amerika. “Als de Nederlandse locatie aan de slag gaat, zal aanvankelijk de nadruk liggen op projecten waarvan de plaatselijke en regionale gemeenschap zal profiteren. Uiteindelijk zal ieder centrum een regionale focus hebben, en werken aan uitdagingen en lessen in Europa, Azië en Latijns Amerika,” zei Marta Hulley Friedman, programmamanager van de Global Sustainability Solutions Centers aan ASU.

Een van acht programma’s van de Walton Sustainability Solutions
De Global Sustainability Solutions Centers zijn een van acht programma’s van de Walton Sustainability Solutions Initiatives, een investering gedaan in GIOS door het Rob and Melanie Walters Fund van de Walton Family Foundation. De Rob and Melani Walton Sustainability Solutions Initiatives benutten de knapste koppen in de duurzaamheidswetenschap om oplossingen te ontwikkelen voor echte problemen, in de hele wereld.

Uitdagingen op het gebied van duurzaamheid
“De initiatieven zijn ontwikkeld om de enorme kennis aanwezig in ASU te focussen, om meetbaar impact te hebben en, uiteindelijk, maatschappelijke, ecologische en economische uitdagingen op het gebied van duurzaamheid op te lossen,” zei Patricia Reiter, directeur van het Walton Sustainability Solutions Initiatives.“Haarlemmermeer heeft de ambitie om in de komende jaren een bruisend klimaat van innovatieve duurzame ondernemingen, organisaties en kennisinstellingen te scheppen, en de meest duurzame locatie in de regio te worden,” stelt wethouder Duurzaamheid Haarlemmermeer, John Nederstigt. “Duurzaamheid en innovatie zijn de drijvende krachten voor economische groei in deze wereld, zeker nu we met een andere blik moeten kijken naar het oplossen van mondiale uitdagingen op het gebied van maatschappij, milieu en economie. We hebben de visie dat door het bundelen van krachten met GSSC en met enkele andere commerciële initiatieven op het grootste op C2C gebaseerde business ‘Park 20|20’ in Nederland, we een katalyserend effect kunnen hebben op kennisoverdracht en ondernemerschap. We hopen van Haarlemmermeer een ‘silicon valley van innovatie en duurzaamheid’ in Europa te maken. Deze samenwerking hebben we in twee jaar voor elkaar. We gaan verder, we blijven doen in plaats van praten,” aldus Nederstigt.

Doelen
Het Global Sustainability Solutions Center in Haarlemmermeer zal zich richten op:

  • Het scheppen van waarde voor plaatselijke cliënten en gemeenschappen door het samenstellen van een team van experts, waaronder internationale partners, en de op duurzaamheid gerichte wetenschappers, docenten en studenten van ASU.
  • Het delen vanbest practices en onderzoeken hoe andere organisaties wereldwijd deze uitdagingen hebben aangepakt.
  • Het verhogen van bewustwording in de regio van issues op het gebied van duurzaamheid. door samen te werken met internationale partners aan outreach-programma’s en workshops.
  • Het gebruik maken van de resultaten van andere Walton Sustainability Initiatives en die benutten om gezamenlijke uitdagingen op het gebied van duurzaamheid op te lossen.
  • Het oplossen van echte duurzaamheidsproblemen in een mondiale context door het benutten van het talent van veelbelovende studenten.
  • Het ontwikkelen van meet-indicatoren en bijhouden van lange termijn impact.

In het eerste jaar van haar functioneren stelt de GSSC zich tot doel om zich te vestigen in de gemeenschap van Haarlemmermeer door het leggen van contacten met plaatselijke organisaties en het lanceren van tenminste twee projecten waar de expertise van ASU bijdraagt aan oplossingen op het gebied van duurzaamheid; en het bieden van mogelijkheden voor studenten om te leren van bestaande initiatieven in Haarlemmermeer en omgeving.

Voor meer informatie over GSSC Haarlemmermeer klik hier en hier.
Voor alle informatie over duurzaamheid in Haarlemmermeer hier.

Reacties

Bottom