Top

Voor het eerst positief saldo Veenendaal in de media

september 11, 2013 door  

538 voor War Child

Studenten van de Hogeschool Utrecht hebben in opdracht van Promotie Veenendaal weer de landelijke dagbladen van het afgelopen jaar doorgespit op trefwoorden als ‘Veenendaal’ en onderzocht hoe deze media over Veenendaal hebben geschreven. Belangrijkste conclusie: in 2012 kwam Veenendaal voor het eerst meer positief dan negatief in het nieuws. Daarmee scoorde de stad ruim boven het landelijk gemiddelde.

Positiviteitsindex
Sinds 2011 laat Promotie Veenendaal onderzoeken hoe Veenendaal in de landelijke media scoort. Hiervoor wordt een wetenschappelijke systematiek gebruikt, ook wel bekend als de ‘Mediascan’. Een van de onderdelen is de ‘positiviteitsindex’: waren de berichten over Veenendaal vooral positief, negatief of neutraal? In de eerste mediascan scoorde Veenendaal een saldo van -8,58, wat ongeveer gelijk is aan het landelijk gemiddelde. In 2011 waren de berichten relatief negatief met een saldo van -24,72. En in 2012 is het Veenendaal gelukt om niet alleen boven het landelijk gemiddelde te scoren, maar zelfs meer positieve berichten in de kranten te krijgen dan negatieve. Daarmee scoort de stad ruim boven gemiddeld.

Koninginnedag
Promotie Veenendaal heeft de uitkomsten nader geanalyseerd en vast kunnen stellen dat vooral de landelijke berichtgeving rond Koninginnedag 2012 fors heeft bijgedragen aan het positieve resultaat. De citymarketing organisatie is zich sterk bewust van de relativiteit van de cijfers. In de scan worden alleen papieren uitgaven van landelijke dagbladen beoordeeld. Promotie Veenendaal richt zich vooral op lokale en regionale doelgroepen. Daarnaast is een groot deel van de berichtgeving niet zozeer een verdienste van Promotie Veenendaal. De meeste berichten zijn afhankelijk van factoren als sportuitslagen (resultaten GVVV in bekertoernooi),  criminaliteit (verbeterde veiligheid) en eenmalige gebeurtenissen (bezoek Koninklijke familie op Koninginnedag 2012, Veenendaal Helpt 538 voor War Child in 2013). De resultaten geven wel een inzicht in de trendmatige ontwikkeling van het landelijk imago van Veenendaal.

Stabiel aantal berichten
In 2010 kwam Veenendaal bijzonder vaak in het landelijk nieuws, vooral door berichten over veiligheidsincidenten. In 2011 daalde het aantal berichten naar 391 artikelen en in 2012 zijn 383 artikelen verschenen met aandacht voor Veenendaal.  Daarmee lijkt het aantal berichten waarin Veenendaal genoemd wordt, zich te stabiliseren. Omdat de meeste landelijke dagbladen in het afgelopen jaar hebben bezuinigd op het aantal pagina’s per krant is deze stabilisering in de praktijk een positieve score. Promotie Veenendaal hoopt, dat ook in 2013 en daarna rond de 350 tot 400 artikelen met aandacht voor Veenendaal verschijnen.

Reacties

Bottom