Top

Versterking Rotterdamse economie door Rotterdam partners

oktober 21, 2013 door  

rotterdam

Rotterdam gaat nog effectiever en efficiënter werken aan de versterking van de stedelijke economie en de marketing van de stad.

Economic Development Board Rotterdam, Rotterdam Investment Agency en Rotterdam Marketing bundelen vanaf 1 januari 2014 hun krachten in de stichting Rotterdam Partners. Met de komst van Rotterdam Partners worden alle doelgroepen die er voor de stedelijke economie en citymarketing toe doen, te weten bewoners, (zakelijke) bezoekers, bedrijven en studenten, vanuit één organisatie bediend.

Rotterdamse bedrijven en instellingen krijgen een belangrijke rol in de acquisitie en marketing van de stad. De vorming van Rotterdam Partners past daarmee in het huidige tijdsbeeld van veranderende verhoudingen tussen overheid en stedelijke partners. Daarnaast biedt het partnernetwerk het bedrijfsleven ruimte om input te geven bij stadsbrede economische opgaven. Rotterdam Partners fungeert hierbij als de verbindende schakel tussen bedrijfsleven, instellingen en gemeente Rotterdam.

Proces
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 15 oktober 2013 een voorgenomen besluit genomen. Na advisering door de betrokken ondernemingsraden zal het college in december een definitief besluit nemen en zal er meer duidelijk worden over de invulling van de nieuwe organisatie. Tot 1 januari 2014 blijven Economic Development Board Rotterdam, Rotterdam Investment Agency en Rotterdam Marketing zelfstandig opereren en zetten zij hun werk onverminderd voort met dezelfde contactpersonen.

Bron: Rotterdam

Reacties

Bottom