Top

Vuelta 2015 welkom in Breda

november 2, 2012 by · Leave a Comment 

fiets

De Gemeente Breda heeft de Stichting ‘La Vuelta Holanda 2015’ deze week in een intentieverklaring laten weten dat zij zich maximaal inspant om de Spaanse wielerronde in 2015 naar Breda te krijgen. Om de Vuelta in Breda te laten finishen, is een bedrag van 285.000 euro nodig. De Gemeente Breda spant zich in om begin 2013 door lokale partijen een garantieverklaring af te kunnen laten geven. Vandaag maakte de provincie Drenthe bekend dat ze zich terugtrekken als gastheer van de start van de Vuelta. Dit besluit van de provincie Drenthe heeft geen invloed op de intentie van Breda. Lees meer…

Regiomarketing NoordOost Friesland: Plan van Aanpak

juli 17, 2008 by · Leave a Comment 

In het artikel van 1 juni  j.l. gaf ik aan dat Noordoost Friesland Regiomarketing gaat inzetten. Er was toen nog geen plan. Op de site van het bureau dat de regiomarketing op zich neemt is het plan van aanpak te vinden. Op het blog van Symbalein staat het volgende:

“Symbalein denkt mee over regiomarketing in Noordoost Friesland.
Om tot een daadkrachtige aanpak te komen heeft Symbalein een plan van aanpak geschreven wat is aangeboden aan Nofcom Regiodiensten en regioinnovatie.
Het plan “Werken aan Noordoost Friesland” is een constructivistische kijk op regiomarketing wat resulteert in een vlotte en daadkrachtige aanpak”

In het stuk komen drie kernwaarden naar voren:

  1. cultuur
  2. kennis
  3. kwaliteit

Wat ik mis in het plan van aanpak is hoe men tot deze drie kernwaarden is gekomen en waarom deze als pijlers worden gezien. Ik heb zelf niet direct een associatie van kennis bij Noordoost Friesland. Ook ben ik benieuwd hoe zij dit weg willen zetten als merk en wat de overkoepelde campagne zal worden. In het plan van aanpak worden een aantal fasen benoemd die moeten leiden tot projecten.

Bron: weblog Symbalein, 17 juli 2008

Projectplan(nen) gemeenten citymarketing

november 16, 2007 by · Leave a Comment 

Wat doen gemeenten nu daadwerkelijk aan citymarketing, waarom besluiten ze aan citymarketing te doen? Wat besteden ze aan citymarketing? Welke organisatievorm kiezen ze?

In dit artikel vind je een aantal links naar voorbeelden van projectplannen/nota’s/communicatieplannen. Je zult zien dat deze plannen grote overeenkomsten vertonen. Denk hierbij aan organisatievorm, aanpak etc.. Ik zal in de volgende artikelen ingaan op de verschillende onderdelen van deze plannen zoals SWOT, organisatievorm, doelstellingen, begrotingen etc..

Hieronder dan een lijst met links naar een aantal projectplannen:

Bottom