Top

Financiële injectie Stichting Enschede Promotie

september 24, 2008 by · Leave a Comment 

Gisteren is de besluitenlijst van B&W van Enschede vastgesteld. Een van de voorgestelde besluiten aan de gemeenteraad is een financiële injectie te geven aan Stichting Enschede Promotie. Lees meer…

Citymarketing strategie Helmond vandaag in gemeenteraad

september 9, 2008 by · Leave a Comment 

Vandaag kom de notitie “Citymarketingstrategie voor Helmond” in de gemeenteraad met als doel deze vast te stellen. In het raadsvoorstel staat het volgende:

“Het bureau WES/De Nieuwe Aanpak heeft voor de gemeente Helmond het project Citymarketing uitgevoerd. Zij zijn per 1 september 2007 gestart met het project. De opdracht die zij hebben meegekregen is het ontwikkelen van een inhoudelijke, organisatorische en financiële basisstructuur voor Citymarketing waarmee Helmond en Mechelen in een vervolgfase operationeel aan de slag kunnen. Het eindrapport met bijlage ligt thans voor u.”

Het eindrapport is hier te vinden.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om 250.000 in 2008 en 2009 te reserveren ten behoeve van implementatie van citymarketing in Helmond. Daarnaast is het verzoek om in te stemmen met de uitkomsten van het rapport.

Bron: website gemeente Helmond

City marketing: Nulmeting imago en kosten

juli 21, 2008 by · Leave a Comment 

 

Een nulmeting om het imago vast te stellen bij de verschillende doelgroepen is voor de start van een citymarketing traject erg van belang. Hoe meet je anders of de campagne die je doorloopt gedurende een groot aantal jaren effect heeft. Professor Pellenbarg van de Rijksuniversiteit Groningen geeft ook dat dat dit zeer belangrijk is, zie ook mijn eerdere artikel over effecten.

Over het algemeen worden deze trajecten uitbesteed aan derden. Wat kost een dergelijk onderzoek? Als voorbeeld licht ik de gemeente Katwijk er even uit. Zij hebben in 2007 een offertetraject doorlopen van drie onderzoeksbureaus voor het doen van een imago-onderzoek:

 1. Berenschot
 2. Research en beleid
 3. Motivaction

De offertes zijn beoordeeld op onderzoeksopzet, prijs, ervaring en deskundigheid van het bureau. Uiteindelijk hebben ze gekozen voor de laatste, Motivaction.

Op de site van gemeente Katwijk is te lezen waarom is gekozen voor dit bureau. Even terugkomend op de prijs, het bureau hanteert een fixed price van 18.000 euro voor het gehele onderzoek.

 De prijs geeft slechts een richting. Je kunt dit bedrag niet hanteren voor een imago-onderzoek van een andere stad/gemeente.

Bron: gemeente Katwijk, 5 december 2007

Citymarketing: gemeente Spijkenisse

april 25, 2008 by · Leave a Comment 

Ook de gemeente Spijkenisse is inmiddels gestart met citymarketing. Zij hebben de eerste fase afgesloten met de hulp van Berenschot. 14 Mei wordt het beleidsplan “Citymarketing” besproken in de raadscommissie van de gemeente. Samengevat staat er in het beleidsplan het volgende:

 1. “De inzet van citymarketing is voor het grootste deel gericht op de doelgroepen binnen de grenzen van Spijkenisse. Zij zijn de ambassadeurs van de stad.”
 2. De vastgelegde kernwaarden zijn:
  ·  ontmoeting (sociaal, cultureel, sportief, zorg)
  ·  verbinding (openbaar vervoer, stad en platteland, land en water)
  ·  water (landschappelijk, recreatief, natuur, ecologisch)
  ·  groen (landelijk, recreatief, natuur, gezond, ruimte, spelen)
  ·  kwaliteit (centrum, voorzieningen, luxe, schoon, heel, veilig)
  ·  jong (jeugdig, modern, toekomst, kleurrijk)
  ·  dynamisch (actief, afwisselend, veelzijdig).
 3. De uitvoering van citymarketing ligt primair bij de afdeling Communicatie van gemeente Spijkenisse. Een senior communicatieadviseur is verantwoordelijk voor de uitvoering tot 2013. Daarnaast is er een adviescommissie bestaande uit de burgemeester en nog vast te stellen leden.
 4. van 2006-2010 is een budget van €200.000 gereserveerd voor vooral proceskosten en de inzet van de citymarketingadviseur (o,4 fte). Er is nog €84.000 beschikbaar. In het plan staat dat het budget onvoldoende is, en dat er meer budget opgevoerd moet worden om het plan tot uitvoering te brengen. Het plan geeft een aan hoe dit kan gebeuren.

Wat ik in bovenstaande en in het beleidsplan mis (misschien is dat wel onderkend, maar staat het niet het beleidsplan) is de inrichting van een stichting/gemeentelijke organisatie die de citymarketing gaat uitvoeren. Daarnaast vindt ik het bedrag voor de uitvoering en het aantal fte wel mager.

Bron: website gemeente Spijkenisse, systeem Raad en College op internet.

Citymarketing: Hoeveel budget?

april 18, 2008 by · Leave a Comment 

Hoeveel budget moet je als stad nu reserveren voor het inzetten van citymarketing? Een lastige vraag… Een van de onderdelen die je start bij het citymarketing proces is een stichting/gemeentelijke organisatie. Een kijkje in de keuken kunnen we in Hengelo (rond de 80.000 inwoners) krijgen. Wat hebben zij nu besteed ten behoeve van promotie van de stad? Wat zijn de personeelskosten en wat is de overhead?

In het jaarverslag 2006 krijg je antwoord op dergelijke vragen. Let wel. Dit gaat om de stad Hengelo en de bedragen zijn niet inwisselbaar voor een andere stad. Het gaat om het verkrijgen van een beeld.

Aan inkomsten heeft de Stichting VVV & Stadspromotie Hengelo in 2006 euro 332.409 gehad. Van dit bedrag hebben ze euro 187.292 besteed aan evenementen. De kosten voor Kosten Promotie, Personeel en Overige waren euro 140.623. Het exploitatieresultaat was in 2006 4.494. Voor een gedetailleerd overzicht van de kosten klik hier.

Bron: website helemaal Hengelo

« Vorige paginaVolgende pagina »

Bottom