Top

Samenwerking Regio Groningen-Assen in nieuwe fase

september 13, 2013 by · Leave a Comment 

Samenwerking Groningen Assen

De Regio Groningen Assen is in een nieuwe fase beland. De context van de regionale samenwerking, die in 1996 van start ging, is de afgelopen periode aanzienlijk veranderd. De economische groei is minder dan verwacht. De behoefte aan woningbouwlocaties en bedrijventerreinen is verminderd. Deze veranderde context leidt tot een aangepaste inhoudelijke agenda. De veertien samenwerkende partijen zijn echter unaniem van mening dat de noodzaak tot samenwerking niet verminderd is. Juist in de huidige economische situatie is het behoud en het versterken van de kwaliteit van het economisch kerngebied van Noord-Nederland belangrijk. De regionale samenwerking is een hierbij een essentieel instrument, dat zijn  waarde in de afgelopen jaren heeft bewezen. Maandag 9 september  jl. stelde de stuurgroep Groningen Assen de actualisatie ‘Veranderende context, blijvend perspectief’ vast. Dit najaar wordt deze voorgelegd aan raden en staten van de deelnemende partijen. Lees meer…

Proefleven in Drenthe

september 26, 2012 by · Leave a Comment 

drenthe

Ruim 30% van de jonge gezinnen in de Randstad overweegt te verhuizen naar een omgeving die rustiger, veiliger en dichter bij de natuur is. Marketing Drenthe probeert middels een landelijke campagne ‘Kom Proefleven in Drenthe’ de aandacht op Drenthe te vestigen als woon- en leefgebied waar de kwaliteit van het leven hoog is. Gezinnen die hiervoor belangstelling hebben worden uitgenodigd om kennis te maken met de kwaliteit van leven in Drenthe.

Lees meer…

Gratis kamperen in Drenthe in 2012 #regiomarketing #citymarketing

december 23, 2011 by · Leave a Comment 

t115_vissen

DRENTHE – Marketing Drenthe organiseert op 4, 5 en 6 mei, in samenwerking met 17 Drentse campings, een uniek weekend Proefkamperen. Gezinnen worden uitgenodigd het pure kamperen in Drenthe te beleven en te proeven. 50 gezinnen krijgen dit weekend gratis aangeboden en worden extra verwend met onder andere een gezamenlijk evenement, waarin het pure Drenthe beleefd zal worden. Lees meer…

Marketing Drenthe: zeer goed strategisch fundament, nu streven naar meer consistentie in marketingmix.

november 9, 2011 by · Leave a Comment 

Edwin van der Woude

Groningen, 9 november 2011. In dit artikel beschrijf ik het interview met Edwin van der Woude, sinds 1 juni directeur van Marketing Drenthe. Daarvoor bekleedde Edwin verschillende managementfuncties bij de Hanzehogeschool Groningen. Hij stuurde onder andere de afdelingen Marktonderzoek, Opleidingen en de stafafdeling Marketing & Communicatie van HanzeConnect aan. Verder leverde hij een belangrijke bijdrage aan de merkpositionering van de hogeschool. Dit interview is het eerste interview uit een serie interviews met directeuren van citymarketing en regiomarketing organisaties.

Wat is je het meest opgevallen toen je hier bent begonnen?

Dat is vooral het strategisch fundament dat goed is neergezet door mijn voorgangers. Marketing Drenthe richt zich op drie doelgroepen: bewoners,  bedrijven en toeristen. Mijn voorgangers hebben een corporate campagne neergezet die in het midden laat of het om wonen, werken of recreëren gaat. Het merk wordt geladen met verschillende kernwaarden: de hoge kwaliteit van leven, rust, ruimte en authenticiteit. Dit komt naar voren in de uitingen ‘dat je in Drenthe tot jezelf kunt komen’ en ‘Drenthe doet iets met je’. Daarnaast worden er voor de drie doelgroepen actiematige activiteiten ingevuld zoals beurzen, folders en websites. Lees meer…

Marketing Drenthe: Proeflevers warm onthaald in Drenthe #citymarketing #regiomarketing

september 18, 2011 by · Leave a Comment 

Proefleven Drenthe

Marketing Drenthe heeft in samenwerking met vijf gemeenten (Emmen, Coevorden, Hoogeveen, De Wolden en Meppel)  afgelopen weekend veertig Randstedelingen ontvangen tijdens het weekend Proefleven in Drenthe. In het kader van de landelijke campagne wonen en leven in Drenthe heeft Marketing Drenthe een selectie gemaakt uit 100 personen die 9 en 10 september mochten proeven van het leven in Drenthe. Lees meer…

Bottom