Top

Samenwerking Regio Groningen-Assen in nieuwe fase

september 13, 2013 by · Leave a Comment 

Samenwerking Groningen Assen

De Regio Groningen Assen is in een nieuwe fase beland. De context van de regionale samenwerking, die in 1996 van start ging, is de afgelopen periode aanzienlijk veranderd. De economische groei is minder dan verwacht. De behoefte aan woningbouwlocaties en bedrijventerreinen is verminderd. Deze veranderde context leidt tot een aangepaste inhoudelijke agenda. De veertien samenwerkende partijen zijn echter unaniem van mening dat de noodzaak tot samenwerking niet verminderd is. Juist in de huidige economische situatie is het behoud en het versterken van de kwaliteit van het economisch kerngebied van Noord-Nederland belangrijk. De regionale samenwerking is een hierbij een essentieel instrument, dat zijn  waarde in de afgelopen jaren heeft bewezen. Maandag 9 september  jl. stelde de stuurgroep Groningen Assen de actualisatie ‘Veranderende context, blijvend perspectief’ vast. Dit najaar wordt deze voorgelegd aan raden en staten van de deelnemende partijen. Lees meer…

Project X heeft het imago van Haren niet beschadigd

september 11, 2013 by · Leave a Comment 

Groen Haren

Volgens een onderzoek van de Hanzehogeschool Groningen heeft Project X niet bijgedragen aan negatieve imagoschade voor Haren. Haren zou zelfs  van deze situatie gebruik kunnen maken in de strijd om meer bewoners. Lees meer…

Ingezette strategie houdt regio Groningen-Assen bereikbaar

maart 21, 2013 by · Leave a Comment 

regio groningen assen

Uit de eerste resultaten van de Actualisatie Netwerkanalyse 2013 (het onderzoek naar de bereikbaarheid van regio Groningen-Assen) blijkt dat de strategie die sinds 2006 door de Regio is ingezet, stevig genoeg is om de regio de komende jaren bereikbaar te houden. De bereikbaarheid van de economische motor van het noorden blijft onverminderd hoog op de agenda staan. De Regio blijft de komende jaren inzetten op een integraal vervoersysteem met alle modaliteiten: auto, fiets, bus en trein, aangevuld met maatregelen op het gebied van mobiliteits- en verkeersmanagement. Lees meer…

Groningers organiseren NK Mascottes

januari 11, 2013 by · Leave a Comment 

NK Mascottes2012

Op 18 mei organiseert Happy Mascots uit Groningen een bijzondere wedstrijd: het NK Mascottes. Het bedrijf organiseert in samenwerking met het G-voetbalweekend op 18 mei 2013 de 2e editie van de wedstrijd. Tijdens het NK Mascottes in Tilburg gaan mascottes van sportclubs, winkelcentra, vakantieparken en andere organisaties de strijd met elkaar aan om de titel ‘Beste Mascotte van 2013’. De inschrijving voor het NK is geopend, mascottes uit Nederland en België worden uitgenodigd om zichzelf in te schrijven op www.nkmascottes.nl. Lees meer…

Bijzondere archeologische vondsten opnieuw te zien in Groningen

januari 8, 2013 by · Leave a Comment 

JHZ-SCHATKAART 7263

Van 9 januari tot en met 6 februari 2013 zijn archeologische vondsten van de gemeente Groningen te zien op wel heel bijzondere plekken. Dit keer niet in musea, maar in winkels en horecagelegenheden in het oostelijke deel van de binnenstad van Groningen. Geëxposeerde items zijn onder andere schoenen, kleding, muziekinstrumenten, huishoudelijke gebruiksvoorwerpen en speelgoed. De vondsten komen uit verschillende tijdperken, variërend van de achtste tot de negentiende eeuw. Het meest in het oog springende geëxposeerde object is een stoel uit de elfde eeuw. De expositie wordt op woensdag 9 januari feestelijk geopend. Lees meer…

« Vorige paginaVolgende pagina »

Bottom