Top

Citymarketing Helmond: Geen extra geld (2 ton) voor citymarketing

oktober 10, 2009 by · Leave a Comment 

 stadspromotie Helmond

In het Eindhovens Dagblad is te lezen dat het voorstel van B&W om twee ton extra per jaar te besteden aan citymarketing afgelopen dinsdag in de raad is afgewezen. Helmond moet de komende tijd 2,5 miljoen euro bezuinigen en de meerderheid van de raad vond extra investeren niet verantwoord. Read more

Gemeente Breda: citymarketing in 2009

oktober 2, 2008 by · Leave a Comment 

De gemeente Breda reserveert voor 2009 eenmalig 100.000 euro voor citymarketing naast de middelen uit het reguliere budget. Met dit bedrag wordt de uitwerking van het Plan van Aanpak Programma ESC (Externe betrekkingen, subsidies en citymarketing) gefinancierd. Read more

City marketing: Nulmeting imago en kosten

juli 21, 2008 by · Leave a Comment 

 

Een nulmeting om het imago vast te stellen bij de verschillende doelgroepen is voor de start van een citymarketing traject erg van belang. Hoe meet je anders of de campagne die je doorloopt gedurende een groot aantal jaren effect heeft. Professor Pellenbarg van de Rijksuniversiteit Groningen geeft ook dat dat dit zeer belangrijk is, zie ook mijn eerdere artikel over effecten.

Over het algemeen worden deze trajecten uitbesteed aan derden. Wat kost een dergelijk onderzoek? Als voorbeeld licht ik de gemeente Katwijk er even uit. Zij hebben in 2007 een offertetraject doorlopen van drie onderzoeksbureaus voor het doen van een imago-onderzoek:

  1. Berenschot
  2. Research en beleid
  3. Motivaction

De offertes zijn beoordeeld op onderzoeksopzet, prijs, ervaring en deskundigheid van het bureau. Uiteindelijk hebben ze gekozen voor de laatste, Motivaction.

Op de site van gemeente Katwijk is te lezen waarom is gekozen voor dit bureau. Even terugkomend op de prijs, het bureau hanteert een fixed price van 18.000 euro voor het gehele onderzoek.

 De prijs geeft slechts een richting. Je kunt dit bedrag niet hanteren voor een imago-onderzoek van een andere stad/gemeente.

Bron: gemeente Katwijk, 5 december 2007

Citymarketing: Hoeveel budget?

april 18, 2008 by · Leave a Comment 

Hoeveel budget moet je als stad nu reserveren voor het inzetten van citymarketing? Een lastige vraag… Een van de onderdelen die je start bij het citymarketing proces is een stichting/gemeentelijke organisatie. Een kijkje in de keuken kunnen we in Hengelo (rond de 80.000 inwoners) krijgen. Wat hebben zij nu besteed ten behoeve van promotie van de stad? Wat zijn de personeelskosten en wat is de overhead?

In het jaarverslag 2006 krijg je antwoord op dergelijke vragen. Let wel. Dit gaat om de stad Hengelo en de bedragen zijn niet inwisselbaar voor een andere stad. Het gaat om het verkrijgen van een beeld.

Aan inkomsten heeft de Stichting VVV & Stadspromotie Hengelo in 2006 euro 332.409 gehad. Van dit bedrag hebben ze euro 187.292 besteed aan evenementen. De kosten voor Kosten Promotie, Personeel en Overige waren euro 140.623. Het exploitatieresultaat was in 2006 4.494. Voor een gedetailleerd overzicht van de kosten klik hier.

Bron: website helemaal Hengelo

Stichting Almere City Marketing: evenementenbudget € 729.000

maart 20, 2008 by · Leave a Comment 

 

Op de site van AlmereNu is een artikel te vinden over het evenmentenbudget van gemeente Almere. Het budget is vastgesteld op €  729.000 en de coördinatie, begeleiding en ondersteuning wordt volgens dit artikel door Almere Citymarketing gedaan. Voor het gehele artikel klik hier.

Bron: Almerenu, 19 maart 2008

Bottom