Top

Conferentie in Bogota Colombia: Branding Cities: The search for place identity (#citymarketing, #citybranding)

oktober 27, 2010 by · Leave a Comment 

Place Branding Conference

Van 20 tot 22 januari 2011 vindt de conferentie “Branding Cities: The search for place identity” plaats in Bogota, Colombia. De AIMS conferentie biedt een verrijking van de dialoog tussen academici, beoefenaars en de vertegenwoordigers van steden die vaak een soortgelijke aanpak  hanteren vanuit verschillende invalshoeken. Read more

Masterclass “Emotionele Innovatie en City Branding” 15 september 2010 (#citymarketing, #citybranding)

juni 25, 2010 by · Leave a Comment 

Masterclass Emotionele Innovatie en City Branding

Op woensdag 15 september vindt in Utrecht de Masterclass “Emotionele Innovatie en City Branding” plaats; onder leiding van topmarketeer Roland van Kralingen. Tijdens deze masterclass zal Roland van Kralingen zijn nieuwste boek “Emotie Citymarketing” presenteren. U bent van harte welkom om aan de masterclass deel te nemen! Read more

Masterclass: Cultuur in toerisme en citymarketing

augustus 18, 2008 by · Leave a Comment 

 

Het valt me op dat veel instituten dit jaar opleidingen en curussen aanbieden. Bestuursacademie Nederland verzorgt de masterclass Cultuur in toerisme en citymarketing op 26-11-2008. De masterclass heeft de volgende inhoud:


Dag 1: Brielle en haar identiteit; interactieve oefencase gebaseerd op de geschiedenis en het erfgoed van de stad Brielle
Dag 2: Delft en haar icoon; gebaseerd op de historische achtergrond van Delft kiest u een icoon en ontwerpt u een programma gericht op inwoners en bedrijven.”

Meer informatie over de masterclass is hier te vinden.

Door al het aanbod raak ik zelf het overzicht kwijt. Ik zal op korte termijn  een agenda maken met daarin de verschillende opleidingen en cursussen.

Bron: Bestuursacademie Nederland, 18 augustus 2008

Masterclass ‘City marketing’: 6, 13, 20 november 2008

juni 13, 2008 by · Leave a Comment 

 

Het Nicis Institute organiseert in november 2008 een masterclass city marketing. Zij omschrijven het als volgt:

“Tijdens de masterclass ‘City marketing’ komen o.a. de volgende thema’s aan bod:

  • de ontwikkeling van het merketing denken, van productgericht naar klant/consument/gebruikersgericht, het opstellen van een SWOT-analyse;
  • van (product)marketing naar placemarketing: hoe kan de (commerciële) marketing gebruikt worden voor het marketen van steden en regio’s;
  • City-Branding en slimme steden: wat is nodig om een goede branding te bereiken en hoe kan hiermee op een creatieve/slimme manier worden ingespeeld;
  • de stad als beeld: over imago’s van steden en imago-onderzoek;
  • City-marketing als cruciaal en integraal onderdeel van het lokale beleid.”

De kosten zijn: € 2050.

Op de site vind ik de volgende beschrijving van Nicis. 

“Nicis Institute richt zich op het versterken van de sociale en economische kracht van steden door de combinatie van wetenschappelijk onderzoek, kennisdeling en opleiding. Het eigen wetenschappelijk onderzoeksprogramma vormt de basis voor masteropleidingen, bijeenkomsten en publicaties. Nicis Institute kijkt daarbij ook naar grootstedelijke ontwikkelingen in Europa. Het Kenniscentrum Grote Steden maakt sinds 1 januari 2007 onderdeel uit van Nicis Institute.”

Meer weten over deze opleiding? Klik hier.

Bron: website Nicis, 12 juni 2008

Bijeenkomst 18 juni: Brand your region, aan de slag met branding en marketing

juni 12, 2008 by · Leave a Comment 

Op de site van het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (Rirov) is te lezen dat er 18 juni een studiedag wordt georganiseerd over regiobranding.

” Tijdens deze studiedag besteden we aandacht aan de volgende drie aspecten van regionaal positioneren: 

  1. Het ontwikkelen van een regionale visie gebaseerd op eigen kracht en bestaand beleid: branding.
  2. Het vermarkten van deze visie naar (mogelijke) inwoners, overheden en het internationale bedrijfsleven: marketing. 
  3. Het concreet vertalen van de visie in de regionale uitvoeringsstrategie en in regionale en lokale projecten.

Deze drie aspecten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door als regio één visie neer te leggen op basis van bestaand beleid en de eigen kracht, maak je duidelijke keuzes. Hiermee neemt een regio een zelf gekozen positie in en onderscheidt zich van andere regio’s. Vervolgens moet de regionale visie vertaald worden in een uitvoeringsstrategie en concrete projecten”

Voor meer informatie over deze studie dag klik hier.

Bron: website Nirov, 12-08-2008

Volgende pagina »

Bottom