Top

Citymarketing Helmond: Nieuw voorstel stadsmarketingorganisatie (#citymarketing, #Helmond)

oktober 16, 2010 by · Leave a Comment 

citymarketing Helmond

Het bestuur van Stichting Stadspromotie Helmond en het Helmondse College hebben afgelopen periode gewerkt aan dit nieuwe voorstel voor de organisatie van stadsmarketing in Helmond.  Het  voorstel behelst een verbreding van taken van de bestaande Stichting Stadspromotie Helmond tot een stadsmarketingorganisatie. Het bestuur van de stichting en het college willen het nieuwe ontwerp voor de samenwerking in laten gaan per 1 januari 2011, zodat vanaf die datum daadwerkelijk gestart kan worden met het verder ontwikkelen en uitvoeren van het stadsmarketingbeleid in Helmond. Read more

Stichting Stadspromotie Helmond: 2 ton subsidie gemeente

april 7, 2010 by · Leave a Comment 

De stichting stadspromotie Helmond krijgt toch twee ton subsidie van de gemeente. Doordat de stichting eerst niet duidelijk kon maken wat ze precies met het geld van plan was, wilde de gemeente slechts 75.000 euro subsidiëren. Read more

Citymarketing Helmond: Geen extra geld (2 ton) voor citymarketing

oktober 10, 2009 by · Leave a Comment 

 stadspromotie Helmond

In het Eindhovens Dagblad is te lezen dat het voorstel van B&W om twee ton extra per jaar te besteden aan citymarketing afgelopen dinsdag in de raad is afgewezen. Helmond moet de komende tijd 2,5 miljoen euro bezuinigen en de meerderheid van de raad vond extra investeren niet verantwoord. Read more

Vacature: Hoofd communicatie gemeente Helmond

november 19, 2008 by · Leave a Comment 

De gemeente Helmond is op zoek naar een Hoofd Communicatie. Een van de inhoudelijke taken is het leveren van een actieve bijdrage aan de verdere ontwikkeling van het citymarketingbeleid. Read more

Citymarketing strategie Helmond vandaag in gemeenteraad

september 9, 2008 by · Leave a Comment 

Vandaag kom de notitie “Citymarketingstrategie voor Helmond” in de gemeenteraad met als doel deze vast te stellen. In het raadsvoorstel staat het volgende:

“Het bureau WES/De Nieuwe Aanpak heeft voor de gemeente Helmond het project Citymarketing uitgevoerd. Zij zijn per 1 september 2007 gestart met het project. De opdracht die zij hebben meegekregen is het ontwikkelen van een inhoudelijke, organisatorische en financiële basisstructuur voor Citymarketing waarmee Helmond en Mechelen in een vervolgfase operationeel aan de slag kunnen. Het eindrapport met bijlage ligt thans voor u.”

Het eindrapport is hier te vinden.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om 250.000 in 2008 en 2009 te reserveren ten behoeve van implementatie van citymarketing in Helmond. Daarnaast is het verzoek om in te stemmen met de uitkomsten van het rapport.

Bron: website gemeente Helmond

Volgende pagina »

Bottom