Top

Korte film ‘Going Dutch’ over Nederlandse successen

november 29, 2013 by · Leave a Comment 


Nederland heeft zoveel te bieden waar we trots op mogen zijn. CityFilm heeft Nederlandse successen samengevat in de korte film ‘Going Dutch’. Aan acteur Mark van Eeuwen de eer om een ontdekkingsreis te maken en de indrukwekkende highlights van ons kikkerland te belichten. De film ging maandag 25 november in première in het Koninklijk Concertgebouw en is vanaf dan één jaar lang te zien via verschillende uitzendkanalen. Read more

Start landelijke campagne ‘Proef de Cultuur in Friesland’

september 20, 2013 by · Leave a Comment 

LEEUWARDEN – Friesland is  bekend van watersport en Elfstedentocht. Dat er op culinair
en cultureel gebied veel te beleven valt, is bij het gros van de Nederlanders nog onbekend.
Beleef Friesland is daarom gestart met een landelijke campagne: ‘Proef de Friese cultuur’.
De campagne ‘Proef de Cultuur’ is onderdeel van de landelijke campagne ‘Beleef Friesland, water en
méér!’ en is in samenwerking met de Friese Museumfederatie, Friese musea en Tourist Info Fryslân
opgezet. Na de thema’s watersport,  fietsen- en wandelen en evenementen wordt de komende
periode het culturele aanbod in de etalage gezet.
Het winnen van de titel ‘Culturele Hoofdstad van Europa 2018’ is een prachtig bewijs van de culturele
rijkdom van Friesland en Leeuwarden. Bezoekers hoeven echter niet tot 2018 te wachten met
een toeristisch bezoek. Friesland kent meer dan 4000 rijksmonumenten, 900 musea, 16 Staten en
Stinzen, 11 cultuurhistorische steden, 8 schouwburgen en theaters, 2 Unesco Werelderfgoederen en
vele culturele activiteiten, denk aan evenementen, (cultuur)routes en workshops. Sinds vrijdag 13
september heeft Friesland er een aanwinst bij: Hare Majesteit Koningin Máxima opende het nieuwe
Fries Museum in Leeuwarden.
De campagne wordt landelijk gepromoot via regionale tv-zenders in Midden- en Zuid Nederland,
via landelijke bladen, online en via social media. De consument wordt verleid met een actie voor
een  tweede museumkaartje gratis en maakt kans op een cultuurreis in Friesland. Zeventien musea,
verspreid in de provincie doen mee aan de actie.

Natuurmuseum

Friesland is  bekend van watersport en Elfstedentocht. Dat er op culinair en cultureel gebied veel te beleven valt, is bij het gros van de Nederlanders nog onbekend. Beleef Friesland is daarom gestart met een landelijke campagne: ‘Proef de Friese cultuur’. Read more

Samenwerking Regio Groningen-Assen in nieuwe fase

september 13, 2013 by · Leave a Comment 

Samenwerking Groningen Assen

De Regio Groningen Assen is in een nieuwe fase beland. De context van de regionale samenwerking, die in 1996 van start ging, is de afgelopen periode aanzienlijk veranderd. De economische groei is minder dan verwacht. De behoefte aan woningbouwlocaties en bedrijventerreinen is verminderd. Deze veranderde context leidt tot een aangepaste inhoudelijke agenda. De veertien samenwerkende partijen zijn echter unaniem van mening dat de noodzaak tot samenwerking niet verminderd is. Juist in de huidige economische situatie is het behoud en het versterken van de kwaliteit van het economisch kerngebied van Noord-Nederland belangrijk. De regionale samenwerking is een hierbij een essentieel instrument, dat zijn  waarde in de afgelopen jaren heeft bewezen. Maandag 9 september  jl. stelde de stuurgroep Groningen Assen de actualisatie ‘Veranderende context, blijvend perspectief’ vast. Dit najaar wordt deze voorgelegd aan raden en staten van de deelnemende partijen. Read more

Handen ineen voor toeristische promotie Friesland

april 2, 2013 by · Leave a Comment 

beleeffrieslandlogo6_o

Toeristische organisaties en bedrijfsleven in Friesland bundelen hun krachten om Friesland samen op de kaart te zetten. Met de lancering van de campagne ‘Beleef Friesland, water en méér!’ is een eerste stap gezet. Read more

Ingezette strategie houdt regio Groningen-Assen bereikbaar

maart 21, 2013 by · Leave a Comment 

regio groningen assen

Uit de eerste resultaten van de Actualisatie Netwerkanalyse 2013 (het onderzoek naar de bereikbaarheid van regio Groningen-Assen) blijkt dat de strategie die sinds 2006 door de Regio is ingezet, stevig genoeg is om de regio de komende jaren bereikbaar te houden. De bereikbaarheid van de economische motor van het noorden blijft onverminderd hoog op de agenda staan. De Regio blijft de komende jaren inzetten op een integraal vervoersysteem met alle modaliteiten: auto, fiets, bus en trein, aangevuld met maatregelen op het gebied van mobiliteits- en verkeersmanagement. Read more

Volgende pagina »

Bottom