Top

Gemeente Vught zet in op citymarketing

oktober 15, 2008 by · Leave a Comment 

De gemeente Vught investeert in 2009 75.000 euro in citymarketing. In de programmabegroting van de gemeente Vught is het volgende te lezen:

“De gemeente Vught wil zich op de kaart zetten door middel van citymarketing. Read more

Bottom