Top

Over citymarketingonline


Deze website richt zich op city marketing, regiomarketing, city branding en locatiemarketing. In Nederland is citymarketing voor veel steden en gebieden momenteel een hot issue. De site is een bron en discussieplatform voor diegenen die zich bezighouden met citymarketing, regiomarketing of city branding.

Citymarketing is een instrument in de ontwikkeling van identiteit en imago. Het gaat daarbij om een viertal activiteiten (Bron: Kotler, P, 1999: Marketing places Europe):

 1. Het ontwikkelen van een sterke en attractieve positionering en imago voor een stad, beginnend bij het kiezen van een aantal unieke en onderscheidende kernwaarden die in hun combinatie de stad karakteriseren en het eigene van de stad uitvergroten. Met de positionering zet een stad een bepaalde ambitie neer die waargemaakt kan worden: beweren en bewijzen gaan hand in hand;
 2. Het efficiënt en toegankelijk aanbieden van de producten en diensten van een stad. Daarbij zijn belangrijk een goede infrastructuur, een hoog voorzieningenniveau en nieuwe atracties en evenementen om de nieuwe bedrijvigheid en publieke steun in stand te houden en nieuwe investeerders aan te trekken;
 3. Promotie en communicatie: de wereld vertellen wie een stad is en wat een stad biedt. Dat betekent het promoten van de aantrekkelijkheid en voordelen van een stad, zodat gebruikers zich volledig bewust zijn van de onderscheidende voordelen. Een tweede instrument is het aanbieden van atractieve beloningen ‘incentives’ voor huidige en potentiële kopers en gebruikers van producten en diensten;
 4. Bewoners zijn beeldbepalend voor de stad en bepalen mede de identiteit en het imago. Belangrijk is daarom dat zij gastvrij en vriendelijk zijn en het positieve gevoel voor de stad overbrengen bij de nieuwe doelgroepen (civil pride)

U krijgt  antwoord op vragen zoals:

 • Wat is citymarketing?
 • Waar vind ik literatuur, onderszoeksresultaten en interessante links?
 • Welke online media worden ingezet?
 • Hoe kan ik ervoor zorgen dat een geïnteresseerde een echte ervaring heeft?
 • Hoe start ik een dergelijk project?
 • Welke adviseurs/leveranciers kunnen me helpen?
 • Wat zijn de best practices, hoe gaan andere steden/gebieden ermee om?

Ik roep u dan ook op om te reageren en discussiëren op de artikelen die u op deze site zult vinden. Citymarketing online is een initiatief van Citybrands.

citybrands

Bottom